Turbosprężarki to urządzenia narażone na ekstremalne warunki pracy. Dodatkowo, niewłaściwie eksploatowane, często ulegają awariom. Wymiana komponentu na nowy jest bardzo kosztowna, dlatego często zastępuje się ją regeneracją. Proces ten jest skomplikowany i przebiega wieloetapowo.

Diagnostyka jako podstawa regeneracji

Pierwszym krokiem w każdym serwisie jest określenie przyczyn awarii oraz jej konsekwencji. Nie wszystkie części skomplikowanego zespołu turbosprężarki mogą być zregenerowane. Do tych wymagających wymiany zalicza się chociażby uszczelki, które są detalem zużywającym się i zawsze zastępowanym nowymi produktami. Stąd też trafiające do regeneracji urządzenie w pierwszej kolejności jest poddawane oględzinom, a potem czyszczone i diagnozowane pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Jeśli okazują się one znaczne i regeneracja jest niemożliwa – pozostaje jedynie zakup nowego urządzenia. W przeciwnym wypadku przystępuje się do demontażu.

Regeneracja turbosprężarki ma na celu przywrócenie jej sprawności na poziomie, jaki miała w momencie zejścia z taśmy produkcyjnej. Ewentualne części zamienne stosuje się wyłącznie w oryginalnej wersji od producenta, ponieważ tylko one zagwarantują podobne parametry pracy. Warto pamiętać, że środowisko, w jakim działa urządzenie, jest ekstremalne. Dlatego wszelkie oszczędności w tym przypadku grożą konsekwencjami w postaci dodatkowych niemałych wydatków.

Jakie czynności obejmuje regeneracja turbosprężarki?

Każdy proces regeneracji turbosprężarki wymaga wykonania szeregu czynności i obejmuje przede wszystkim:

·         demontaż elementów urządzenia,

·         wymianę filtrów i uszczelek,

·         poszukiwanie rys i pęknięć w obudowie i częściach składowych,

·         wymianę pierścieni oporowych, odrzutników olejowych i łożyska wirnika,

·         usuwanie nagaru i pozostałości olejów,

·         piaskowanie lub śrutowanie detali,

·         mycie ultradźwiękowe,

·         dokonanie precyzyjnych pomiarów,

·         wyważanie rdzenia,

·         montaż rdzenia z muszlą ssącą i wydechową oraz zaworu sterującego.

Każda z tych czynności ma znaczenie dla sprawnego działania układu, a równie ważne jest precyzyjne czyszczenie, jak i wykonywanie bardzo dokładnych pomiarów na każdym etapie pracy.